LÒ VI SÓNG BOSCH
Lò nướng BOSCH BFL634GB1

Lò vi sóng BOSCH BFL634GB1

Giá: 19,500,000 VNĐ
20,650,000 VNĐ
HMT75M624

Lò vi sóng BOSCH HMT75M624

Giá: 9,580,000 VNĐ
10,290,000 VNĐ
Lò vi sóng BOSCH HMT84G654B

Lò vi sóng BOSCH HMT84G654B

Giá: 11,500,000 VNĐ
18,950,000 VNĐ

Lò vi sóng Bosch HMT72G650

Giá: 7,000,000 VNĐ
14,470,000 VNĐ

Lò vi sóng Bosch BFL520MS0

Giá: 8,100,000 VNĐ
12,870,000 VNĐ