LÒ VI SÓNG ROSIERES
RMG20/1PN

LÒ VI SÓNG ROSIERES RMG20/1PN

Giá: 9,150,000 VNĐ
12,900,000 VNĐ
RMGS28PN

LÒ VI SÓNG KÈM NƯỚNG ROSIERES RMGS28PN

Giá: 11,799,000 VNĐ
16,900,000 VNĐ
LÒ VI SÓNG NƯỚNG ĐA NĂNG ROSIERES RMG450B

LÒ VI SÓNG NƯỚNG ĐA NĂNG ROSIERES RMG450B

Giá: 38,900,000 VNĐ
53,600,000 VNĐ
Lò vi sóng Rosieres RMG20/1RB

Lò vi sóng Rosieres RMG20/1RB

Giá: 9,200,000 VNĐ
12,900,000 VNĐ